Gor

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

PRAVILNIK NAGRADNE IGRE

»Nagradna igra Sunny«

  1. člen

V skladu z načrtom komunikacijskih aktivnosti v letu 2021 in promocijo ponudbe podjetja Sunny Studio d.o.o., Regentova ulica 37, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Sunny Studio), prireja nagradno igro na področju republike Slovenije z znanim dobitkom.

  1. člen

Nagradna igra bo potekala v času od 17. maja do 21. maja 2021, do 24. ure. Udeležba v nagradni igri ni pogojena z nakupom v Sunny Studiu. Udeleženec nagradne igre je vsaka polnoletna fizična oseba (ali njen zakoniti zastopnik), ki bo:

  1. Na Instagramu v komentar zapisala, katero barvo laka bo letos nosila
  2. Na Facebooku v komentar zapisala, kdaj je bila zadnjič na masaži telesa

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, pripravi in izvedbi nagradne igre, ter zaposleni v podjetju Sunny Studio.

  1. člen

Pravila nagradne igre so na voljo na upravi družbe in so obvezujoča za organizatorja nagradne igre ter za vse udeležence, ki se odločijo sodelovati ter tako priznavajo ta pravila in se jih obvezujejo tudi upoštevati.

Vsi osebni podatki bodo uporabljeni samo za namen obveščanja o izidu nagradne igre in identifikacije nagrajenca.

  1. člen

Izmed vseh sodelujočih bomo izžrebali enega nagrajenca/ko na IG profilu in enega nagrajenca/ko na Fb profilu, ki bo za nagrado prejel/a darilo:

  • Na FB: 1 x pedikura ali manikura z lakiranjem (navaden lak) v vrednosti 40€
  • Na IG: 1 x delna masaža telesa 30 minut, v vrednosti 42€

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino niti za drugo vrsto ali tip nagrade.

Sunny Studio si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli izžrebancu, če je ta sodeloval v nagradni igri v nasprotju s temi pravili in ali ni izpolnjeval pogojev. V tem primeru organizator izžreba novega nagrajenca.

  1. člen

Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato je pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko. Organizator nagradne igre Sunny Studio je odgovoren za plačilo dohodnine in morebitnih drugih davčnih obveznosti, ki izhajajo iz tega naslova.

  1. člen

Žrebanje bo potekalo 24. maja 2021. Žrebanje bo interno in ga bo nadzorovala tričlanska komisija. Rezultat žrebanja je dokončen. Pritožbe niso možne.

7.člen

Rezultat žrebanja bo objavljen na IG in FB profilu Sunny Studia 24. maja 2021. Nagrajenec bo obveščen o nagradi na svojem IG ali FB profilu.

8.člen

Nagrajenec je dolžan prevzeti nagrado najkasneje do 31. maja 2021.

9.člen

Sunny Studio lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Sunny Studio bo vsako spremembo ali zaključek nagradne igre ustrezno objavila tako, da bodo udeleženci s tem seznanjeni.

10. člen

Za tolmačenje posameznih členov tega PRAVILNIKA so pristojni izključno predstavniki podjetja Sunny Studio, ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika.

11.člen

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ljubljana, 17. maj 2021

 

Sunny Studio d.o.o.

Sonja Poljanšek Škrabec

direktorica

Deli